Inspirationsmøder i jeres organisation

Få nye vinkler og ideer til faciliteringUnavngivet

Sæt facilitering på dagsordenen på en effektiv og dynamisk og måde!
Optimér udbyttet af møder og processer i jeres organisation!
Tilfør værdi! – tilbyd medarbejdere, netværk, frivillige, medlemmer og kunder et inspirationsmøde, som afholdes hos jer!

Konsulentnetværket stiller med facilitator/oplægsholder til inspirationsmødet. Vi tilbyder nye vinkler og ideer til at arbejde med facilitering af møder, teamarbejde og innovation – alt afhængig af hvilke inspirationsmøder, I vælger.

Mødets varighed er halvanden time, og kan foregå som morgenmøde, fyraftensmøde, frokostmøde eller som et element i et årsmøde, afdelingsseminar eller personalemøde el.lign. Mødet foregår som en miniworkshop med oplæg og dialog/øvelser hos jer i jeres lokaler.

Vælg et eller flere af vores inspirationsmøder herunder og kontakt os for at høre mere. 

MØDE 1: Facilitering af det engagerende møde
Få inspiration til, hvordan I tilrettelægger jeres næste møde på en engagerende måde! Mødeaktivitet er en af de helt store tidsslugere i de fleste organisationer. Inspirationsmødet sætter fokus på hvordan I skaber møder, der både er mere effektive og involverende. Møder, hvor I er skarpe på mødets formål, og får planlagt en proces, hvor deltagerne bliver involveret på en meningsfuld og vedkommende måde.

MØDE 2: Facilitering af teamprocesser
Hvad skaber et winning team? Inspirationsmødet giver ideer til, hvordan I bliver bedre til at facilitere teams på en måde, så I understøtter en rummelig kultur, hvor alle trækker i samme retning og bidrager med det, I hver især er bedst til. Få ideer til at få mest muligt ud af teamets ressourcer og tid. Med udgangspunkt i Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI) gives inspiration til, hvordan man kan arbejde med teamudvikling.

MØDE 3: Facilitatorens profil
Få input til, hvilke kompetencer, der ligger i facilitatorrollen, og smagsprøve på hvordan din profil kan tegnes. Hvor står du stærkt? Hvor har du dine udviklingspunkter? Med Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI) som ’briller’ får vi en forståelse for, hvordan vores individuelle præferencer for tænkning og handling former os som mødeledere og facilitatorer, og hvordan vi med dette perspektiv kan udvikle os i rollen.

MØDE 4: Facilitering af involverende ide- og projektudvikling
Innovation er øverst på dagsorden i disse år! Men hvad er innovation mere konkret, og hvordan griber I det an? Få inspiration til at arbejde innovativt med jeres udviklingsprocesser – i teams, afdelinger eller partnerskaber. I projekt- og programudvikling spiller facilitering en særlig rolle. Det bliver sat på dagsordenen på dette inspirationsmøde, og du vil møde input fra forskellige ’kilder’ fra kreativ idegenerering til hvordan I faciliterer innovative processer på en samskabende måde.

MØDE 5: Facilitatorens gennemslagskraft, mod og risikovillighed
Mødet giver inspiration til udvikling af de mere personlige faciliteringskompetencer som gennemslagskraft, mod og risikovillighed. Som facilitator er det vigtigt at have pondus til at holde rummet og til at gribe ind og ændre retningen i en proces, når det er påkrævet. Det er væsentligt for at kunne facilitere åbne innovative processer, og for at kunne håndtere modsætninger og konflikter som en del af processen.