Afholdte arrangementer

Vi er i sommeren 2013 begyndt at udbyde en række morgenmøder, workshops og kurser.
Indtil videre har vi afholdt følgende:

Kursus: Facilitering af det engagerende møde (13. marts 2014):
På kurset lærte deltagerne at designe og facilitere engagerende møder med mening og værdi. Kursus bestod både af teoretiske og praktiske oplæg samt fælles refleksioner om de basale elementer i facilitering af et engagerende møde. Desuden arbejdede deltagerne case-orienteret med mødekultur og fornyelse af et konkret møde i deres egen organisation. Kurset blev afholdt i smukke omgivelser på den moderne husbåd Allehånde Café. Kurset er et tilbagevendende kursus, som udbydes med jævne mellemrum. Ny kursusdato annonceres snarest – hold øje med hjemmesidenkontakt os eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Dialogisk jule-morgenmøde om innovation i partnerskaber
(5. december 2013):

På morgenmødet gav vi en introduktion til at arbejde med innovation, hvorefter vi i fællesskab drøftede spørgsmålet: Hvordan faciliterer man innovation i partnerskaber? Baggrunden for morgenmødet var evalueringen af Civilsamfundsstrategien, som for alvor fik sat innovative partnerskaber på dagsordenen.

Kursus: Facilitering af det engagerende møde (7. november 2013):
På kurset lærte deltagerne at designe og facilitere engagerende møder med mening og værdi. Læs mere herover og se herunder, hvad en deltager sagde om kurset:

”Det som vi især fik med til vores organisation var konkrete værktøjer, som vi kan bruge i vores hverdag. Det at kurset tog udgangspunkt i vores egen case – dvs. vores møder i Concord – virkede godt. I det hele taget er det imponerende, hvad vi fik med på bare en dag.”
Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder, Concord Danmark

Facilitatorens gennemslagskraft, mod og risikovillighed (10. oktober 2013):
Morgenmødet gav inspiration til udvikling af de mere personlige faciliteringskompetencer som gennemslagskraft, mod og risikovillighed. Som facilitator er det vigtigt at have pondus til at holde rummet og til at gribe ind og ændre retningen i en proces, når det er påkrævet. Det er væsentligt for at kunne facilitere åbne innovative processer, og for at kunne håndtere modsætninger og konflikter som en del af processen.

Extraordinary Groups fyraftensmøde (2. oktober 2013):
Fyraftensmøde med Geoffrey Bellman om baggrunden og forskningen bag Extraordinary Groups, der påviser, hvad der gør teams til high performers. Mødet blev afholdt i samarbejde med IBIS og handlede om: 

2 dages workshop: “Heart of Consulting” (29.-30. september 2013):
Workshoppen med Geoffrey Bellman var rettet mod konsulenter, facilitatorer, ledere eller andre forandringsagenter i organisationer. Den handlede blandt andet om, hvordan man kan bevare sin integritet og værdier i sit arbejdsliv, hvorfor man arbejder, som man gør, hvad der driver en, og om at få nye perspektiver på sit arbejde som forandringskonsulent med udgangspunkt i hjertet. Læs mere her.

”Heart of Consulting mindede mig om at huske på det dybere formål med, hvad jeg laver; hvad jeg kan sige at jeg ’står for’ – i mit arbejdsliv og i sammenhæng med livet bredere set. Jeg lærte også at se mere systematisk på, hvad der kendetegner ’ekstraordinære grupper’ og betingelserne for, at et team kan yde sit bedste.”
Sten Andreasen, senior konsulent i Sten Andreasen Consulting.

Facilitering af involverende ide- og projektudvikling (26. september 2013):
Morgenmødet handlede om at få inspiration til at arbejde innovativt med udviklingsprocesser – i teams, afdelinger eller partnerskaber. I projekt- og programudvikling kan facilitering spille en særlig rolle. Med inspiration fra Teori U’s procesmodel (Otto Scharmer, MIT) fortalte vi om at skabe processer, hvor der både er plads til åbenhed, undersøgelse og fælles ideudvikling – og til beslutninger og handlingsorienteret beskrivelse af vejen frem. 

Facilitatorens profil (4. september 2013):
Morgenmødet gav input til, hvilke kompetencer, der ligger i facilitatorrollen, og smagsprøve på hvordan en profil kan tegnes. Hvor står du stærkt? Hvor har du dine udviklingspunkter? Herrmann Brain Dominance Index (HBDI) blev brugt som udgangspunktet for at skabe en forståelse for, hvordan vores individuelle præferencer for tænkning og handling former os som facilitatorer, og hvordan vi med dette perspektiv kan udvikle os i rollen.

Facilitering af teamprocesser (22. august 2013):
Hvad skaber et winning team? Morgenmødet gav ideer til, hvordan deltagerne kan blive bedre til at facilitere teams på en måde, så der understøttes en rummelig kultur, hvor alle trækker i samme retning og bidrager med det, hver især er bedst til. Morgenmødet gav således en basal introduktion til arbejdet bag Extraordinary Groups og hvordan man får mest muligt ud af teamets ressourcer og tid. 

Facilitering af det engagerende møde (27. juni 2013):
Morgenmødet gav inspiration til, hvordan deltagerne tilrettelægger deres næste møde på en engagerende måde! Mødeaktivitet er en stor tidssluger i de fleste organisationer, og fokuset for dette morgenmøde var derfor på, hvordan man skaber møder, der både er mere effektive og involverende. Møder, hvor facilitatoren er skarp på mødets formål og får planlagt en proces, hvor deltagerne bliver involveret på en passende og vedkommende måde.